Banner strony

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

 

Grupa Wsparcia podkarpackieCo dziewiąty mieszkaniec województwa podkarpackiego zmaga się z niepełnosprawnością. Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom tak licznej grupy i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Szczegóły w załączniku.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i stypendium szkolne - terminy składania wniosków

2021 2022Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od dnia 1 sierpnia 2021 r. osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Mickiewicza 2:
– poniedziałek, wtorek w godzinach od 8:00 do 15:00,
– środa w godzinach od 8:00 do 16:30,
– czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00,
– piątek w godzinach 8:00 do 13:30.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będzie można składać w terminie od 1 do 15 września 2021 r.

Pomoc pracowników ZUS w złożeniu wniosku o świadczenie „Dobry start”

300pl

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:
  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • przez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl
    a obsługą wniosków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Dobry Start

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie prowadził obsługi wniosków na rok szkolny 2021/2022.

X