Banner strony

Życzenia na Wielkanoc 2022

wielkanoc2022

Podaruj uśmiech na Święta Wielkanocne 2022

Podaruj uśmiech na Święta Wielkanocne 2022Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Żmigród przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowało paczki z żywnością i życzeniami wielkanocnymi, które w okresie przedświątecznym trafią do osób samotnych, starszych i potrzebujących z terenu naszej gminy.

Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierajacąGminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie  zaprasza  do  współpracy  osoby  i  rodziny  zainteresowane  wsparciem  rodzin  przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  swoich  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.

Informacja dotycząca udziału w Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia  Seniorów” – Moduł II dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje z tego tytułu świadczenie pieniężne. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, za okres nie dłuższy niż 60 dni. Przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, nie wcześniej niż od 24 lutego br.

X