Informacja dotycząca udziału w Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia  Seniorów” – Moduł II dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
– posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
– mieć ukończony 65 rok życia,
– posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie powinny udokumentować spełnianie kryteriów naboru do udziału w Programie poprzez złożenie następujących dokumentów:
1) wniosek o przystąpienie do Programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu,
2) klauzulę informacyjną/klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu,
3) zgoda na wykorzystanie wizerunku i sylwetki Uczestnika w ramach Programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Programu.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
z następujących funkcji:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 20 kwietnia 2022 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

ZGŁOSZENIE PRZYJMUJE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE.

Wnioski dotyczące przystąpienia do Programu dostępne są w siedzibie Ośrodka, pok. nr 7.

Wniosek o przystąpienie do Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia  Seniorów” - Moduł II dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród na rok 2022 można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 7, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek  – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00.

Pracownik przyjmujący wnioski: Pani Angelika Stryczniewicz.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia  Seniorów” – Moduł II dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród
na rok 2022

plakat fundusz celowy 420x297 korpus 2