Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i jest administratorem przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie w zakładce „Bezpieczeństwo danych osobowych”.

Kontakt do Administratora: adres – ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 448 26 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – pisemnie na adres Administratora lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, tj. imię, nazwa, adres e-mail, IP i inne dane podawane dobrowolnie jedynie do nawiązania kontaktu z osobom wysyłającą wiadomość, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) – zgodnie z przesłanką art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych za pomocą formularza jest dobrowolne.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną dla danego rodzaju sprawy, jeżeli zostanie ona wszczęta. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne m.in. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu GOPS w Nowym Żmigrodzie przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej GOPS w Nowym Żmigrodzie mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

 

PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Firefox – zobacz

Chrome – zobacz

Internet Explorer  – zobacz (Windows 7)