Komunikacja elektroniczna

Chcesz załatwić sprawę lub złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. Skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek. Dokumentu nie musisz podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

E puap komunikacja

 

Portal emp@tia adresowany jest w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa. Tutaj znajdziesz m.in.:
– informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego,
– informacje, jakie świadczenia przysługują osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
– informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech,
– informacje, jak przebiegają procedury adopcji krajowej i zagraniczej oraz jakie są formy wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem,
– informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
– formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzonych przez nie programach.

Empatia portal informacyjno usługowy

 

ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+). Wnioski elektroniczne dostępne są na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.