Program Osłonowy „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Program skierowany jest do osób starszych w wieku 60 lat i więcej, wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
b) mieć ukończony 60 rok życia,
c) posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
d) prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, biuro nr 7, tel. 13 448 26 22.

Regulamin uczestnictwa w Programie Osłonowym „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Uchwała

plakat budzet panstwa 420x297 3.pdf 1