Banner strony

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie - 18 października br.

Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. Forum jest również doskonałą okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu do podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że posiada 10 wolnych teleopasek w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że posiada 10 wolnych teleopasek w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniorów”.

Informacja o zmianie zasad od 1 stycznia 2024 r. dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) informuję, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się zasady dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Plakat 800 plus Page 2 724x1024Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ZUS 

X