Banner strony

POWIAT JASIELSKI - edukacja prawna - materiały edukacyjne

inline

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

INFORMACJA - konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021–2027”

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniach od 15 do 19 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027”.

Informacje dotyczące konsultacji oraz niezbędne formularze i dokumenty dostępne będą na stronie internetowej http://bip.nowyzmigrod.pl/ w zakładce Informacje urzędu - Konsultacje oraz w siedzibie Urzędu Gminy (Punkt Obsługi Klienta).

Informacja „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez PFRON programie pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością".

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo  na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl/

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od ponad 20 lat działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Łączy potrzeby kandydatów szukających pracy i firm, które takich pracowników chciałyby zatrudniać.

X