Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że sprawy dotyczące dodatku osłonowego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz sprawy dotyczące dodatku węglowego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, oznaczone są kategorią archiwalną B10, tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.