Banner strony

2 maja GOPS czynny

Informuję, że 2 maja 2022 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny w godz. 7.30–15.30.

Kierownik GOPS
Aleksandra Mrugał

Stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutym 2022 r.  i pobyt ich jest uznawalny za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy mogą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 53 specustawy w związku z art. 90d) i e) ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji na temat ww. świadczeń można uzyskać: LINK

X