Banner strony

Punkt Konsultacyjny poszerza działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną

p k1Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie to zadania własne gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wywiązując się z tych obowiązków, od 16 marca 2015 r., rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny, w ramach którego dostępne są porady specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Od 12 marca br. Punkt poszerzył działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Aktywni niepelnosprawni

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (w tym Nieodpłatna Mediacja)

logo dppNa terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO). Punkty te prowadzone są przez Okręgową Izbę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Rzeszowie oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Wnioski 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od 01.04.2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w formie papierowej. Druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta (zlokalizowanym przy wejściu do Urzędu Gminy) lub można je pobrać ze strony https://gopsnowyzmigrod.pl.

X