Banner strony

Oferta edukacyjna MSCKZiU w Jaśle

Plakaty dotyczące rekrutacji na kursy płatne oraz bezpłatne kierunki kształcenia w szkole policealnej, które rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Kursy płatne

Plakat

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Żmigrodzie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych.

POWIAT JASIELSKI - edukacja prawna - materiały edukacyjne

inline

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

INFORMACJA - konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021–2027”

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniach od 15 do 19 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027”.

Informacje dotyczące konsultacji oraz niezbędne formularze i dokumenty dostępne będą na stronie internetowej http://bip.nowyzmigrod.pl/ w zakładce Informacje urzędu - Konsultacje oraz w siedzibie Urzędu Gminy (Punkt Obsługi Klienta).

Informacja „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez PFRON programie pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością".

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo  na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl/

X