Banner strony

Życzenia Kierownika GOPS na święta Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 1

24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie uprzejmie informuje, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny w związku z ustaleniem dla pracowników dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty”

logo fuga mundiInformujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Fuga Mundi rozpoczęła realizację projektu pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.  

Oferta edukacyjna MSCKZiU w Jaśle

Plakaty dotyczące rekrutacji na kursy płatne oraz bezpłatne kierunki kształcenia w szkole policealnej, które rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Kursy płatne

Plakat

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Żmigrodzie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych.

X