Banner strony

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom - jasielska kampania w dniu 09.09.2022

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Przyjmowanie wniosków w sprawie dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od dnia 8 września 2022 r. wnioski w sprawie dodatku węglowego przyjmowane będą na parterze budynku, pokój nr 12 i nr 13.

Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska został opublikowany „Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego”.

Zgodnie z wyjaśnieniami przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:
– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
lub
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że sprawy dotyczące dodatku osłonowego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz sprawy dotyczące dodatku węglowego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, oznaczone są kategorią archiwalną B10, tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

X