Banner strony

Świadczenie wspierające - informacje

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie w sprawie świadczenia wspierającego informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia i możliwości uzyskania tego świadczenia.

1920x810

Konkurs charytatywny - Pomagaj razem z Praca.pl!

charity contest low

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.praca.pl/konkurs/co-lubie-w-swojej-pracy/

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

dpsZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiej krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin. 
Życzę każdemu zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 
Aleksandra Mrugał 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres zimowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Żmigrodzie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych.

X