Banner strony

Stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutym 2022 r.  i pobyt ich jest uznawalny za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy mogą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 53 specustawy w związku z art. 90d) i e) ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji na temat ww. świadczeń można uzyskać: LINK

Podaruj uśmiech na Święta Wielkanocne 2022

Podaruj uśmiech na Święta Wielkanocne 2022Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Żmigród przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowało paczki z żywnością i życzeniami wielkanocnymi, które w okresie przedświątecznym trafią do osób samotnych, starszych i potrzebujących z terenu naszej gminy.

X