Banner strony

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

Informacja o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Dostawa żywności - 13 czerwca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

X