Banner strony

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Dostawa żywności - 13 czerwca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Program Pomocy Dzieciom

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Zobacz szczegóły

7 kwietnia Ośrodek czynny do godz. 13.00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
będzie czynny do godz. 13.00.

X