Banner strony

POWIAT JASIELSKI | edukacja prawna | darmowe materiały edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dostawa żywności - 9 czerwca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

POWIAT JASIELSKI | edukacja prawna | materiały edukacyjno-informacyjne

jasielski plakata3 2022Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Materiały edukacyjno-informacyjne są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.

 

X