Banner strony

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym

ulotkaLiniaPomocy

Kwalifikacja do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach POPŻ 2014–2020 – Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie prowadzi kwalifikację do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Logo asystent osobisty

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Logo asystent osobistyProgram zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wniosek o 500+ można złożyć przez aplikację mZUS

500+Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

X