Informacja „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez PFRON programie pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością".

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo  na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl/