Dostawa żywności FEAD - 19 sierpnia

POPZ 02 2021Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.