Rekrutacja do działań CRAS

PWD 2024

Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” - Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna, w ramach działań organizowanych przez Stowarzyszenie CRAS.

Działania przewidziane do realizacji obejmują min:

 • konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych;
 • superwizje dla rodzin;
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
 • coaching dla rodzin;
 • trening umiejętności wychowawczych;
 • wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
Formularze rekrutacyjne dostępne są:

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście:

– w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj.
– poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj.
  – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
  – środa – w godzinach 7:30–17:00;
  – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • Stowarzyszeniu „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów, tel. 691 182 539, 784 405 402

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 1.1 do Formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem

Oświadczenie o występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych