Materiały informacyjne otrzymane z MSWiA dotyczące możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii