Banner strony

Wnioski 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od 01.04.2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w formie papierowej. Druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta (zlokalizowanym przy wejściu do Urzędu Gminy) lub można je pobrać ze strony https://gopsnowyzmigrod.pl.

Ośrodek wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że wydaje skierowania do otrzymania żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020.

Więcej informacji w zakładce Pomoc żywnościowa.

Projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”

cropped 1Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa" z siedzibą w Łężynach (gmina Nowy Żmigród) i od kilku lat zajmuje się wspieraniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje działania kieruje głównie w stronę dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością, a ostatnio również i seniorów. Prowadzi zajęcia z zakresu hipoterapii, edukacji artystycznej, wolontariatu i samorzecznictwa. Obecnie rozpoczyna projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego", na który otrzymała środki z programu Aktywni Obywatele. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne, a jego celem jest przygotowanie asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością do działań wolontariackich i samorzeczniczych. 

Dostawa żywności FEAD - 5 lutego

POPZ 02 2021Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 5 lutego 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

X