Banner strony

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna

Projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”

cropped 1Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa" z siedzibą w Łężynach (gmina Nowy Żmigród) i od kilku lat zajmuje się wspieraniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje działania kieruje głównie w stronę dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością, a ostatnio również i seniorów. Prowadzi zajęcia z zakresu hipoterapii, edukacji artystycznej, wolontariatu i samorzecznictwa. Obecnie rozpoczyna projekt „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego", na który otrzymała środki z programu Aktywni Obywatele. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne, a jego celem jest przygotowanie asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością do działań wolontariackich i samorzeczniczych. 

Dostawa żywności FEAD - 5 lutego

POPZ 02 2021Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 5 lutego 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Zarząd Fundacji „W Trosce o Życie” jest realizatorem programu: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020–2021

ow 1Opieka wytchnieniowa to usługa opiekuńcza polegająca na odciążeniu faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi zorzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Rodzina 500plus - aby nadal otrzymywać świadczenie złoż wniosek!

500+Drodzy Rodzice!
Aby nadal otrzymywać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek.

X