Banner strony

Kancelaria Prezydenta RP - informacja dla uchodźców z Ukrainy

Infomacja dla uchodźców z Ukrainy

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Nowy Żmigród

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Nieodpłatna mediacja

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W dwóch punktach nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

X