Informacje o projekcie „Nastaw się na aktywność”

Nastaw się na aktywność plakatStowarzyszenie Nowa Perspektywa rozpoczęła rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Nastaw się na aktywność”, realizowanym w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych.