Nowy wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości dochodu do programu „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze1Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązuje nowy wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, dla osoby, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do programu „Czyste powietrze”.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r.:
- wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r.,
- nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń o wysokości dochodów dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.