Wnioski 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od 01.04.2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w formie papierowej. Druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta (zlokalizowanym przy wejściu do Urzędu Gminy) lub można je pobrać ze strony https://gopsnowyzmigrod.pl.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy przesłać na adres Ośrodka lub wrzucić do przygotowanej w Punkcie Obsługi Klienta skrzynki podawczej w godzinach pracy Ośrodka. Skrzynka udostępniona będzie od 01.04.2021 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Przykład wypełnionego wniosku

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami RP do wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń.

Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną (możliwość składania wniosków w postaci elektronicznej istnieje cały czas) oraz prosimy o korzystanie z udostępnionej w Punkcie Obsługi Klienta skrzynki podawczej.

W przypadku korzystania z możliwości składania wniosków w formie papierowej, prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Koronawirus – informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia