Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że posiada 10 wolnych teleopasek w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że posiada 10 wolnych teleopasek w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
– posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
– mieć ukończony 65 rok życia,
– posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, biuro nr 7, tel. 13 448 26 22.

Realizacja usługi teleopieki dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.